เตือนผู้ถือหุ้น JAS ไปใช้สิทธิโหวต 23 ก.ย.นี้ กรณีขาย”TTTBB-JASIF”

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เตือนผู้ถือหุ้น JAS ไปใช้สิทธิออกเสียง กรณีขายหุ้น TTTBB แล้วก็หน่วยลงทุน JASIF ซึ่งที่ปรึกษาด้านการเงินอิสระมีความเห็นว่าอาจมีการเสี่ยงอย่างเป็นจริงเป็นจัง

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ขอให้ผู้ถือหุ้นบริษัท จัสมิน ระหว่างชาติ จำกัด (มหาชน) (JAS) เรียนรู้ข้อมูลแล้วก็ไปใช้สิทธิออกเสียงสำหรับในการสัมมนาวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 เดือนกันยายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์ กรณีแนวทางการทำรายการจัดจำหน่ายเงินทุนในหุ้นบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (TTTBB) แล้วก็หน่วยลงทุนของกองทุนรวมส่วนประกอบเบื้องต้นบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) ซึ่งที่ปรึกษาทางด้านการเงินอิสระมีความคิดเห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่สมควรอนุมัติการเข้าทำรายการ เพราะยังอาจมีการเสี่ยงอย่างเป็นจริงเป็นจังต่อผู้ถือหุ้น

ตอนวันที่ 3 เดือนกรกฎาคม 2565 คณะกรรมการ JAS ได้ลงความเห็นอนุมัติการจำหน่ายเงินทุน ดังเช่นว่า (1) หุ้น TTTBB ซึ่งบริษัท อคิวเม้นท์ จำกัด (บริษัทย่อยที่ JAS มีหุ้นส่วนในรูปทรงปริมาณร้อยละ 100) ถืออยู่ 7,529,234,885 หุ้น หรือจำนวนร้อยละ 99.87 ของหุ้นที่จัดจำหน่ายแล้วทั้งปวงของ TTTBB คิดเป็นค่า 19,500 ล้านบาท แล้วก็ (2) หน่วยลงทุน JASIF ที่ JAS ถืออยู่ 1,520,000,000 หน่วย หรือจำนวนร้อยละ 19 ของหน่วยลงทุนทั้งปวงของ JASIF ในราคาหน่วยละ 8.50 บาท คิดเป็นค่า 12,920 ล้านบาท รวมค่าทั้งมวล 32,420 ล้านบาท ให้แก่ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในกรุ๊ปบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC) เนื่องด้วยจะก่อให้ JAS รับทราบผลกำไรบนงบประมาณผลกำไรขาดทุนรวม รวมทั้งนำมาซึ่งการทำให้ JAS รวมทั้งบริษัทย่อยมีสถานะด้านการเงินที่แกร่งขึ้นอย่างเป็นจริงเป็นจังและก็สามารถสร้างประสิทธิภาพในอนาคต

ธุรกิจ16-9-65

อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษาทางด้านการเงินอิสระ (IFA) มีความเห็นว่า แม้การจัดจำหน่ายหุ้น TTTBB และก็หน่วยลงทุน JASIF ในคราวนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ JAS และก็ผู้ถือหุ้น โดยการทำให้ JAS มีสภาพคล่องสำหรับการดำเนินธุรกิจ ลดภาระหน้าที่การเสี่ยงจากการผิดนัดใช้หนี้ แล้วก็การดูแลและรักษารูปร่างทางด้านการเงินตามคำสัญญาเงินกู้ยืมและก็ข้อตกลงกับ JASIF รวมถึงราคาขายที่ 32,420 ล้านบาทอยู่ในตอนราคาที่สมควร

แม้กระนั้นการเข้าทำรายการดังที่กล่าวถึงแล้วอาจมีการเสี่ยงอย่างเป็นจริงเป็นจังต่อผู้ถือหุ้นในเรื่องความไม่เที่ยงของการดำเนินธุรกิจในอนาคต เนื่องจากว่ายังไม่มีแผนจะนำเงินสดยังเหลือภายหลังการเข้าทำรายการ ปริมาณโดยประมาณ 19,320 ล้านบาทไปลงทุนในธุรกิจอื่นเพื่อสร้างผลตอบแทนในอนาคตให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท แล้วก็ IFA ยังไม่สามารถที่จะการันตีถึงความมีเหตุมีผลในสัญญาซื้อขายหุ้นและก็หน่วยลงทุนได้อย่างเต็มเปี่ยม เพราะว่าการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวข้างต้นยังมีเงื่อนไขบังคับก่อนอีกหลายข้อที่ยังมีความไม่เที่ยง แล้วก็การเสี่ยงในด้านอื่น ด้วยเหตุนี้ IFA ก็เลยมีความคิดเห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่สมควรอนุมัติการเข้าทำรายการในคราวนี้

ดังนี้ รายการดังกล่าวมาแล้วก่อนหน้านี้เป็นรายการขายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่สัมมนาผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของปริมาณเสียงทั้งปวงของผู้ถือหุ้นที่มาสัมมนารวมทั้งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก็เลยขอให้ผู้ถือหุ้นเล่าเรียนข้อมูลอย่างถี่ถ้วนแล้วก็ใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นสำหรับในการรักษาคุณประโยช์จากตัวเอง พร้อมด้วยซักถามประธาน JAS ถึงข้อมูลต่างๆเพื่อมีข้อมูลครบบริบรูณ์สำหรับการประกอบกิจการตกลงใจออกเสียงสำหรับการสัมมนาผู้ถือหุ้นด้วย

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ธุรกิจ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร